Đam mỹ

Hoàn

[Trường thiên] Ngã thị miêu mễ bất thị hổ

[H văn – trường thiên] 2+! – Ambrosia

[Trường thiên] Tiểu Đệ

[Trường thiên] Thanh Minh

[Trung thiên] Nô lệ và thú dữ

Đoản văn

[Đoản văn] Ta muốn rời nhà trốn đi

[H văn – đoản] Bạch Tuộc

 [Đồng nhân – đoản] Dung nhan của ngươi là ta mộng

Ongoing

[YunJae] Come on!!! Papa Daddy

[Trường thiên] Mùa hè của Diệp Xuyên [Drop]

[Trường thiên] Ngoan ngoan nha thỏ con

[Trường thiên] Lưu Ly luyến Quân

[Fic YunJae] Yêu lại từ đầu

[Đồng nhân]《The Priest 》

Advertisements

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s